Tur eller skicklighet?

Att poker har blivit mer och mer populärt är konstaterat tidigare här, men vad är egentligen tjusningen med detta älskade kortspel som så många fascineras av? Och vad består poker egentligen mest av, skicklighet eller tur?

 

Kvinna poker-playerEnligt Högsta Domstolen (HD) består poker av både tur och skicklighet, detta slår de fast i en nyligen fastslagen dom. Det hela beror lite på vilken spelform det handlar om och hur länge man spelar spelet. Om detta kan en läsa vidare om här, i en artikel i Svenska Dagbladet.

För att utveckla saken något så slås det fast att det till väsentlig del är slumpen som avgör hur en omgång texas holdem-poker slutar, men att samma spel styrs av både just slump och skicklighet hos spelaren själv.

Man kan inte generellt säga att texas holdem är ett spel där utgången styrs av skicklighet. Däremot kan man säga att turneringsspel är ett spel där utgången till väsentlig del styrs av skicklighet, säger Göran Lambertz. (Svenska Dagbladet)

Detta är texas holdem

Texas holdem är vidare ett kontantspel som är en slags friare variant av det populära kortspelet poker, men detta kontantspel är också mer riskfyllt. En får spela när man vill, satsa när man så vill samt gå ifrån borde när man själv vill.

Bakgrunden till målet, som just gav upphov till denna uppmärksamma och prejudicerande dom från HD är en pokertävling för några år sedan i Grebbestad, som slutade med att själva arrangörerna dömdes för något som kallas för grovt dobbleri. Omkring 670 personer deltog i pokerturneringen som bestod av en huvudturnering och flera mindre tävlingar på sidan av samt en del kontantspel.

 

 

This entry was posted in Poker. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.

Comments are closed.